සරසවිය: විජේවීර‍ට පිනුම් ගහන්න පුළුවන්ද?: Sarasaviya e edition – Lake House – Sri Lanka

දයානන්ද ගුණවර්ධන අහපු ප්‍රශ්නයක්

වේදිකා නළුවකු, සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයකු, ගායකයකු හා ප්‍රාසාංගික ශිල්පියකු ලෙස මෙරට කලාවට කළ සුවිශේෂී මෙහෙවර වෙනුවෙන් කලා භූ®ෂණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලද බන්දුල විජේවීර සරසවිය සමඟ කළ කතා බහකි.

via සරසවිය: විජේවීර‍ට පිනුම් ගහන්න පුළුවන්ද?: Sarasaviya e edition – Lake House – Sri Lanka.

Comments are closed.